# جک

جک جدید، لطیفه خنده دار - 28

کاش فرستادن اس ام اس چندین مرحله داشت!مثلا: فرستادنمیخوای بفرستی؟بفرستم؟دارم میفرستماپشیمون نیستی؟بازم فکر کنبفرستم؟دیگه دارم میفرستمافرستادمفرستاده شداگه این گزینه ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جک جدید، لطیفه خنده دار - 26

ﺍﮔﺮ ﺩﯾﺪﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩﺳﺮﯾﻊ ﺑﯿﺎﺭﯾﺪﺵ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻬﻮ ﮔﻼﺑﯿﯽ ﭼﯿﺰﯼﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﺗﻮ ﺳﺮﺵ ﭼﺎﺭﺗﺎﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺸﯿﻢ
/ 0 نظر / 11 بازدید