# ام

جک جدید، لطیفه خنده دار - 28

کاش فرستادن اس ام اس چندین مرحله داشت!مثلا: فرستادنمیخوای بفرستی؟بفرستم؟دارم میفرستماپشیمون نیستی؟بازم فکر کنبفرستم؟دیگه دارم میفرستمافرستادمفرستاده شداگه این گزینه ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید