خداحافظی احمدی نژاد در اوج سیاست

تو این آشفته بازار این روزهای سیاسی کشور احمدی نژاد هم اعلام کرده پس از پایان دوره ریاست جمهوری ام در خرداد ماه امسال از دنیای سیاست برای همیشه کناره گیری میکنم!
یعنی اینجوری که این تو اوج داره خداحافظی میکنه زیدان تو اوج خداحافظی نکرد

/ 0 نظر / 13 بازدید