جک جدید، لطیفه خنده دار - 5

وقتی بچه بودیم زنگ یه خونه رو که می زدیم در نمی رفتیم
وامیستادیم تا صاحبخونه در رو باز کنه بعد قدم زنان از جلوش رد می شدیم
اونم محاسبه می کرد با خودش میگفت: کسی که زنگ رو زده الان رسیده سر کوچه پس اینا نیستن!
از همون طفولیت علم فیزیکمون خوب بود

/ 0 نظر / 9 بازدید