اس ام اس روز جهانی لات و لوت ها - 9

قرمزی چشاتم نفازلین بریز فنا شیم
بند کفشتیم گره بزن خفه شیم
کش شلوارتم رفیق ولم کن تا آبروتو ببرم
سیگارتیم بکش تا دود شیم
زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد باید منو بزنه
چروک لباستیم اتو بزنی هلاک شدیم

/ 0 نظر / 11 بازدید