جک جدید، لطیفه خنده دار - 28

کاش فرستادن اس ام اس چندین مرحله داشت!
مثلا: فرستادن
میخوای بفرستی؟
بفرستم؟
دارم میفرستما
پشیمون نیستی؟
بازم فکر کن
بفرستم؟
دیگه دارم میفرستما
فرستادم
فرستاده شد
اگه این گزینه ها بود حداقل آدم اشتباه اس نمیداد

/ 0 نظر / 6 بازدید