جک جدید، لطیفه خنده دار - 6

یادش بخیر چقدر اسکل بودیم.
نیم ساعت دست به سینه می نشستیم تا مبصر اسممون رو جزو خوب های کلاس بنویسه. بالاش هم ستاره بذاره
بعد معلم می اومد بدون نگاه کردن به لیست خوبها و بدها تخته رو پاک می کرد
و چقدر اسکل تر بودیم که زنگ بعدی هم دست به سینه می شستیم

/ 0 نظر / 11 بازدید