جک جدید، لطیفه خنده دار - 10

دیروز رفته بودم بیرون دیدم یه پسر بچه 5-6 ساله داره گریه می کنه
رفتم جلو گفتم: آخی آقا پسر گم شدی؟
دیدم خودشو جمو جور کرد گفت: پـَـَـ نــه پـَـَــــ یاد آخرین خطبه ی آقا افتادم، یه آن بغضم گرفت!
اینا بچه نیستن که اورانگـــوتانن!

/ 0 نظر / 23 بازدید