اس ام اس عاشقانه - 12

در پــــی دانـه مـرو همچـو کبوتــر، کـه تــو را
عاقـبت بهــر یکـی دانـــــه، بــــه دام انـدازنـد
صیـد کن شیـــر صفت، نیم بخور، نیم ببخش
تـا بــه هـرجـا کـه روی، بـر تـو ســلام انـدازند

/ 0 نظر / 9 بازدید