سرزمین اس ام اس
اس ام اس | SMS | پیامک | Message | پیام کوتاه 

بـابـا بـزرگـم بــا کـَـمَــر دولـّا رفـتـه داروخـونـه عـصا بـگیـره.
یـارو بهش گفته: پــدر جان، عصـا بــرای کـَـمَــر دَردِت مـی خـوای؟
بـابـا بـزرگـم هم گفته: پـَـَـ نــه پـَـَــــ حـضرت مــوسی کـلاس هـای تــبــدیــلِ عــصـا بــه اژدهـا گـذاشتـه، دارم میـرم اونجـا!

درباره سرزمین SMS
آخرين پیامکها
امکانات وب