سرزمین اس ام اس
اس ام اس | SMS | پیامک | Message | پیام کوتاه 

کاش فرستادن اس ام اس چندین مرحله داشت!
مثلا: فرستادن
میخوای بفرستی؟
بفرستم؟
دارم میفرستما
پشیمون نیستی؟
بازم فکر کن
بفرستم؟
دیگه دارم میفرستما
فرستادم
فرستاده شد
اگه این گزینه ها بود حداقل آدم اشتباه اس نمیداد

درباره سرزمین SMS
آخرين پیامکها
امکانات وب